Masai Giraffe
Giraffa camelopardalis tippelskirchi

Masai Giraffe, Tanzania Masai Giraffe, Tanzania Masai Giraffe, Tanzania Masai Giraffe, Tanzania Masai Giraffe, Tanzania

Home Page
Back to Wildlife Index

Cindy Marple Photography